Voor leerlingen vanaf 14 jaar.

Contributie per maand €22,50
Contributie per Jaar €245

Voor de jonge leerlingen tot 14 jaar.

Contributie per maand €19,95
Contributie per jaar €219,45

Rekening Nr.:NL87 INGB 0007859334

Contributie Bond: € 35,00 per jaar. Het contributie jaar loopt hier van oktober tot oktober.
bank.rek.nr.: NL67 RABO 1474 3031 10 tnv Kwan Nyom Hapkido Nederland.