Introductie.
In 2017 werd het 10 jarig bestaan van Kwan nyom Hapkido in Nederland gevierd, Toen besloot Ron van Beukering het systeem in Nederland te introduceren. Nadat hij uitgebreid kennis had gemaakt met Grandmaster G.Booth. Een week lang werd er allerlei technieken en informatie uitgewisseld.
Kwan Nyom hapkido had te bieden wat een Martial artist zoekt. Alles onder één noemer.
Complete Self Defence.